Definitívne výsledky volieb

Počet a podiel poslancov zvolených do mestských zastupiteľstiev Bratislavy a Košíc podľa politických subjektov

  • Bratislava

    Názov politického subjektu Počet zvolených poslancov Podiel v %
    Bez dát
  • Košice

    Názov politického subjektu Počet zvolených poslancov Podiel v %
    Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát