Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Vyhľadať obec

Zadajte aspoň 2 znaky Výsledky

Dostupné výsledky volieb za vašu obec nájdete prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania.


Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. júna 2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb určil na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.