MENO
Meno kandidáta
PRIEZVISKO
Priezvisko kandidáta
TITUL
Akademické tituly kandidáta
POVOLANIE
Povolanie
OBEC
Trvalý pobyt - obec
PLATNOST
Platnosť na kandidátke - 1 (ak je kandidatúra platná), 2 (ak sa kandidát po zadaní hlasovacieho lístka do tlače vzdá kandidatúry alebo sa stane nevoliteľným)