Menu

 

Voter turnout in the election of the president of the SR by territorial districts and for the SR
(relative indicators)

Territorial district Voter turnout in % Share of returned envelopes in % Share of valid votes given in the election of the president of the SR in %
Bratislava 45,55 99,92 98,27
Malacky 41,26 99,98 98,45
Pezinok 49,97 99,95 98,63
Senec 39,55 99,97 98,15
Dunajská Streda 11,67 99,93 97,28
Galanta 30,98 99,99 98,34
Piešťany 49,20 99,97 98,44
Senica 36,68 99,92 98,59
Trnava 48,69 99,96 98,60
Bánovce nad Bebravou 52,39 99,96 99,03
Nové Mesto nad Váhom 49,96 99,95 98,86
Považská Bystrica 50,70 99,98 98,76
Prievidza 52,78 99,96 98,92
Trenčín 52,32 99,97 98,62
Komárno 16,00 99,94 97,72
Levice 36,64 99,97 98,57
Nitra 48,97 99,97 98,71
Nové Zámky 37,37 99,97 98,79
Šaľa 28,19 100,00 98,32
Štúrovo 15,73 99,97 97,08
Topoľčany 52,98 99,94 98,86
Čadca 43,60 99,92 99,03
Dolný Kubín 45,37 99,99 99,10
Liptovský Mikuláš 51,40 99,97 98,73
Martin 52,38 99,97 98,83
Námestovo 43,34 99,96 98,94
Ružomberok 46,02 99,95 98,79
Žilina 51,79 99,96 98,88
Banská Bystrica 50,46 99,22 98,84
Brezno 51,54 99,98 98,47
Lučenec 43,50 99,97 98,79
Rimavská Sobota 35,83 99,99 98,37
Veľký Krtíš 36,76 99,98 98,63
Zvolen 50,88 99,97 98,95
Žiar nad Hronom 53,18 99,97 99,02
Bardejov 44,73 99,93 98,67
Humenné 42,69 99,96 98,59
Kežmarok 40,34 99,98 98,20
Poprad 44,57 99,95 98,51
Prešov 44,77 99,95 98,42
Stará Ľubovňa 43,16 99,95 98,43
Stropkov 45,82 99,97 98,60
Svidník 48,49 99,96 98,66
Vranov nad Topľou 44,67 99,98 98,61
Košice 39,38 99,92 98,64
Košice - okolie 37,58 99,97 98,19
Michalovce 41,56 99,97 98,52
Rožňava 36,78 99,95 98,45
Spišská Nová Ves 44,84 99,96 98,36
Trebišov 31,85 99,96 98,36
Total for the SR 43,50 99,94 98,61

 

 
Statistical Office of the Slovak Republic   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Information service
Aktualizované - Modified : 18.4.2004