Menu

 

Voter turnout in the election of the president of the SR by districts and for the SR
(relative indicators)

District Voter turnout in % Share of returned envelopes in % Share of valid votes given in the election of the president of the SR in %
Bratislava I 54.7 99.91 99.27
Bratislava II 47.65 99.78 99.17
Bratislava III 53.28 99.94 99.12
Bratislava IV 50.41 99.92 99.19
Bratislava V 45.89 99.94 99.28
Malacky 42.24 99.95 98.42
Pezinok 50.07 99.96 99.08
Senec 44.12 99.91 98.63
Dunajská Streda 20.22 99.92 97.8
Galanta 34.77 99.98 98.35
Hlohovec 51.19 99.98 98.63
Piešťany 50.88 99.93 98.63
Senica 41.03 99.97 98.57
Skalica 36.66 99.96 98.5
Trnava 49.88 99.96 98.51
Bánovce nad Bebravou 53.68 99.95 98.74
Ilava 53.76 99.94 98.76
Myjava 47.77 99.97 98.67
Nové Mesto nad Váhom 51.4 99.95 98.54
Partizánske 53.81 99.92 98.47
Považská Bystrica 52.75 99.93 98.67
Prievidza 56.16 99.96 98.67
Púchov 53.31 99.92 98.67
Trenčín 53.59 99.74 98.75
Komárno 22.39 99.96 98.01
Levice 42 99.9 98.68
Nitra 50.72 99.92 98.6
Nové Zámky 38.17 99.97 98.46
Šaľa 35.79 99.97 98.51
Topoľčany 53.93 99.95 98.72
Zlaté Moravce 56.85 99.93 98.52
Bytča 53.24 99.93 98.43
Čadca 48.81 99.94 98.78
Dolný Kubín 53.7 99.99 98.92
Kysucké Nové Mesto 57.18 99.96 98.99
Liptovský Mikuláš 55.18 99.93 98.47
Martin 55.42 99.93 98.91
Námestovo 47.06 99.94 98.62
Ružomberok 53.48 99.86 98.62
Turčianske Teplice 60.25 100 98.44
Tvrdošín 59.11 99.95 99.16
Žilina 54.27 99.95 98.91
Banská Bystrica 54.03 99.96 99.09
Banská Štiavnica 54.25 100 99.01
Brezno 54.32 99.94 98.4
Detva 56.61 99.97 98.74
Krupina 57.23 99.94 98.69
Lučenec 40.41 99.95 98.47
Poltár 60.19 99.99 98.73
Revúca 44.39 99.96 97.84
Rimavská Sobota 41.2 99.94 97.77
Veľký Krtíš 44.8 99.96 98.14
Zvolen 52.6 99.95 98.85
Žarnovica 58.17 99.88 99.3
Žiar nad Hronom 57.75 99.93 98.91
Bardejov 51.74 99.95 98.32
Humenné 50.25 99.98 98.07
Kežmarok 46.93 99.98 97.9
Levoča 51.2 99.9 98.18
Medzilaborce 55 99.9 96.96
Poprad 48.67 99.96 98.16
Prešov 51.69 99.91 98.53
Sabinov 52.86 99.84 97.98
Snina 44.64 99.94 98.25
Stará Ľubovňa 49.9 99.97 98.24
Stropkov 52.54 99.96 98.2
Svidník 54.5 99.97 98.31
Vranov nad Topľou 51.9 99.95 97.96
Gelnica 53.39 99.99 97.62
Košice I 46.55 99.89 99.08
Košice II 44.31 99.9 99.18
Košice III 40.92 99.85 99
Košice IV 46.64 99.91 99.2
Košice - okolie 45.4 99.94 97.93
Michalovce 44.41 99.91 98.13
Rožňava 44.54 99.89 98.36
Sobrance 56.74 99.96 97.79
Spišská Nová Ves 49.32 99.97 97.95
Trebišov 38.49 99.96 97.84
Total for the SR 47.94 99.93 98.59

 

 
Statistical Office of the Slovak Republic   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Information service
Aktualizované - Modified : 18.4.2004