Účasť voličov vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky
podľa obvodov a za Slovenskú republiku (relatívne ukazovatele)


Obvod Účasť voličov
v %
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Podiel platných
hlasov
odovzdaných vo
voľbe
prezidenta SR v %
Bratislava 55,75 99,95 99,30
Malacky 47,92 99,93 99,26
Pezinok 56,80 99,96 99,42
Senec 58,42 99,97 99,41
Dunajská Streda 64,71 99,97 99,29
Galanta 54,46 99,97 99,28
Piešťany 52,21 99,98 99,26
Senica 44,62 99,98 99,34
Trnava 52,41 99,63 99,16
Bánovce nad Bebravou 52,32 99,98 99,40
Nové Mesto nad Váhom 52,72 99,98 99,16
Považská Bystrica 53,25 99,98 99,23
Prievidza 53,86 99,97 99,26
Trenčín 54,04 99,97 99,27
Komárno 55,43 99,97 99,13
Levice 52,27 99,97 99,34
Nitra 53,58 99,96 99,28
Nové Zámky 52,96 99,97 99,19
Šaľa 49,19 99,99 99,35
Štúrovo 60,20 99,99 99,38
Topoľčany 53,23 99,99 99,26
Čadca 50,07 99,98 99,28
Dolný Kubín 51,35 99,98 99,29
Liptovský Mikuláš 54,10 99,98 99,34
Martin 54,46 99,98 99,39
Námestovo 48,98 99,97 99,07
Ružomberok 51,50 99,94 99,29
Žilina 55,73 99,96 99,36
Banská Bystrica 55,76 99,99 99,30
Brezno 52,19 99,97 99,26
Lučenec 49,06 99,98 99,18
Rimavská Sobota 48,23 99,98 99,20
Veľký Krtíš 51,75 99,98 98,97
Zvolen 53,77 99,98 99,40
Žiar nad Hronom 52,15 99,97 99,26
Bardejov 49,92 99,99 99,00
Humenné 45,57 99,98 99,04
Kežmarok 43,38 99,97 98,35
Poprad 48,34 99,97 99,15
Prešov 49,79 99,97 98,83
Stará Ľubovňa 47,66 99,99 98,82
Stropkov 49,27 99,98 99,06
Svidník 49,86 100,00 99,25
Vranov nad Topľou 44,23 99,98 98,85
Košice 46,62 99,96 99,40
Košice - okolie 47,48 99,98 99,08
Michalovce 43,96 99,98 99,11
Rožňava 49,70 99,98 99,15
Spišská Nová Ves 44,98 99,97 98,54
Trebišov 44,26 99,99 98,57
       
Spolu za SR 51,67 99,96 99,20
       
v tom      
       
mestá a mestské časti 50,06 99,97 99,30
obce 53,73 99,95 99,09

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 5. apríl 2009