Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky


graf 1


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 22. marec 2009