Podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov


graf 2


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 22. marec 2009