Kandidáti, ktorí získali v jednotlivých obvodoch najväčší počet platných hlasov


kartogram 3

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 5. apríl 2009