Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky za Slovenskú republiku


Meno a priezvisko Počet
odovzdaných
platných hlasov
Podiel v % Poznámka
Ivan Gašparovič 1 234 787 55,53 Kandidát zvolený za prezidenta Slovenskej republiky
Iveta Radičová 988 808 44,46  
       
Spolu 2 223 595    

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 5. apríl 2009