Slovensky

Prezentácia výsledkov voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014 v slovenskom jazyku.

English

Presentation of the results of the election of the President of the Slovak Republic 2014
in the English language.