hlav1.jpg (36062 bytes)

Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende podľa krajov

 

Kraj

Počet
oprávnených
občanov

Počet
vydaných
hlasovacích
lístkov

Percento
účasti
oprávnených
občanov

Počet
hlasov
”ÁNO”

Počet
hlasov
”NIE”

Percento
účastníkov
referenda,
ktorí
odpovedali
”ÁNO”
Percento
účastníkov
referenda,
ktorí
odpovedali
”NIE”
               

Bratislavský kraj

511 642

304 172

59,45

289 420

11 769

95,15

3,86

Trnavský kraj

433 890

223 903

51,60

208 670

12 316

93,19

5,50

Trenčiansky kraj

472 881

226 998

48,00

205 798

18 100

90,66

7,97

Nitriansky kraj

561 700

286 520

51,00

266 166

16 486

92,89

5,75

Žilinský kraj

524 288

249 845

47,65

228 220

18 285

91,34

7,31

Banskobystrický kraj

513 985

268 915

52,31

245 209

20 123

91,18

7,48

Prešovský kraj

572 555

304 105

53,11

277 245

21 572

91,16

7,09

Košický kraj

583 156

312 532

53,59

292 142

16 380

93,47

5,24


copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky