Referendum, 2010


 

Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende na otázku č. 3


Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende na otázku č. 3


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 19. september 2010