Definitívne výsledky

Definitívne výsledky referenda za SR

Bez dát

Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende

OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
Bez dát
Poznámky:

Neplatné hlasy pre otázku predstavujú súčet neodovzdaných hlasovacích lístkov, neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na danú otázku.

Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.