volby94                                      gomb1

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA

platné hlasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam poslancov zvolených do NR SR

Počty platných hlasov pre politické strany podľa krajov a politických strán

Podiel platných hlasov pre politické strany podľa krajov a politických strán