volby94.gif (9757 bytes)   gomb1

POČTY  PLATNÝCH HLASOV PRE POLITICKÉ STRANY

Por. č. strany

Názov politickej strany

SR

v tom volebný kraj

Hl. mesto SR Bratislava Západo- slovenský Stredo- slovenský Východo- slovenský
1 Hnutie za prosperujúce Česko + Slovensko 30 292 1 607 10 254 6 307 12 124
2 Sociálna demokracia

7 121

325

1 740

2 354

2 702

3 Združenie robotníkov Slovenska

211 321

9 337

52 170

69 973

79 841

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

292 936

7 981

196 961

40 783

47 211

5 Spoločná voľba-koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

299 496

32 481

89 372

78 241

99 402

6 Demokratická únia Slovenska

246 444

43 062

61 351

71 025

71 006

7 Strana proti korupcii-za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov

37 929

3 602

12 444

10 743

11 140

8 Združenie pre republiku Republikáni

1 410

54

429

307

620

9 Demokratická strana

98 555

13 626

26 641

28 910

29 378

11 Nové Slovensko

38 369

5 405

8 850

12 081

12 033

12 Komunistická strana Slovenska

78 419

3 278

21 662

22 300

31 179

13 Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike

19 542

255

2 705

2 776

13 806

14 Slovenská národná strana

155 359

21 324

52 675

59 363

21 997

15 Kresťanskodemokratické hnutie

289 987

29 065

77 415

73 967

109 540

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

1 005 488

59 530

319 239

400 642

226 077

17 Kresťanská sociálna únia Slovenska

59 217

2 857

15 761

22 687

17 912

18 Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov

3 573

156

1 307

884

1 226

S p o l u

2 875 458

233 945

950 976

903 343

787 194