navbar_results.gif (11624 bytes)

V tejto sekcii sú vystavené definitívne výsledky volieb do NR SR 1998.

Výsledky sú prezentované formou :

tabuliek s rôznymi možnosťami výberu (výber okresu, obce, politickej strany, triedenia, ...).

 

 
Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998