navbar_results.gif (11624 bytes)
ZOZNAM DOSTUPNÝCH TABULIEK :

DEFINITÍVNE VÝSLEDKY VOLIEB

Súhrnné výsledky hlasovania (tab. 1)
Počet a podiel platných hlasov pre politické strany (tab. 2)
Počet a podiel platných hlasov pre politické strany, ktoré postúpili do NR SR (tab.3)
Pridelenie mandátov politickým stranám (tab.4)
Výsledky prednostného hlasovania (tab. 5)
Zvolení poslanci (tab.6)
Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi   (tab.7)
Zoznam politických strán, ktoré získali viac ako 3 % platných hlasov (tab.16)

POČTY (PODIELY) ZÍSKANÝCH HLASOV V OKRESOCH A OBCIACH

Počet platných hlasov pre politické strany podľa okresov (tab.14)
všetky strany a okresy zobrazené naraz
výber okresu a strany zo zoznamu
Podiel platných hlasov pre politické strany podľa okresov (tab.15)
všetky strany a okresy zobrazené naraz
 
Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998