Poradové číslo

Politická strana

Počet platných hlasov

Podiel platných hlasov

1 Hnutie za demokratické Slovensko 907103 27,00
4 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 306623 9,12
7 Strana občianskeho porozumenia 269343 8,01
8 Slovenská demokratická koalícia 884497 26,33
9 Slovenská národná strana 304839 9,07
13 Strana demokratickej ľavice 492507 14,66
Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
alebo prostredníctvom tohto elektronického formulára.
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998