navbar_tabs.gif (10840 bytes)

POLITICKÁ STRANA

POČET HLASOV

PODIEL HLASOV

Hnutie za demokratické Slovensko 907103 27,00
Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu -Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért 6587 0,19
Národná alternatíva Slovenska 3034 0,09
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 306623 9,12
Naše Slovensko 16192 0,48
Béčko - Revolučná robotnícka strana 4391 0,13
Strana občianskeho porozumenia 269343 8,01
Slovenská demokratická koalícia 884497 26,33
Slovenská národná strana 304839 9,07
Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky 6232 0,18
Slovenská ľudová strana 9227 0,27
Hnutie tretej cesty 2515 0,07
Strana demokratickej ľavice 492507 14,66
Komunistická strana Slovenska 94015 2,79
Jednotná strana pracujúcich Slovenska 3574 0,10
Združenie robotníkov Slovenska 43809 1,30
Slovenská národná jednota 4688 0,13
Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
alebo prostredníctvom tohto elektronického formulára.
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998