Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 199/1998 Zb., z 23.júna 1998 o vyhlásení volieb do NR SR sa v dňoch 25. - 26. septembra 1998 uskutočnili v Slovenskej republike voľby do NR SR.

Tieto stránky vznikli za účelom oboznámenia širšej verejnosti :

Toto je zjednodušená "textová" verzia volebných stránok. Je určená pre tých, ktorí chcú rýchlejší prístup k dátam, a nezáleží im až tak na grafickom dizajne.
Tu nájdete "grafickú" verziu týchto stránok.

Poznámka k navigácii :
Na navigáciu slúžia lišty (horná, ľavá). Kliknutím na text sa dostanete na vybranú stránku.

 

Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998