navbar_default.gif (12548 bytes)

Voľba diakritiky :

Tu je textová verzia stránok :Textová verzia

English version (selected information) available.
Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 199/1998 Zb., z 23.júna 1998 o vyhlásení volieb do NR SR sa v dňoch 25. - 26. septembra 1998 uskutočnili v Slovenskej republike voľby do NR SR.

Tieto stránky vznikli za účelom oboznámenia širšej verejnosti :

so všeobecnými informáciami týkajúcich sa volieb do NR SR :
volebným zákonom,
metodikou prípravy a organizácie volieb,
zoznamom politických strán kandidujúcich vo voľbách,
zoznamom okresov
s DEFINITÍVNYMI VÝSLEDKAMI volieb do NR SR 1998 :
vo forme tabuliek,
Poznámka k navigácii :
Na navigáciu slúži spoločná horná lišta. Kliknutím na text sa dostanete na vybranú stránku.
V prípade, že máte pomalšie spojenie, využite možnosť prehliadať stránky v jednoduchšej textovej verzii, so zachovaním plnej funkcionality.

 

Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
alebo prostredníctvom tohto elektronického formulára.
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998