x.gif (3537 bytes)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001

homex.gif (381 bytes) home retx.gif (318 bytes) späť

Podiel platných hlasov odovzdaných pre predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov

kartd2.gif (44228 bytes)


copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky