x.gif (3537 bytes)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 320/2001 Z.z. zo dňa 17. augusta 2001 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na 1. decembra 2001. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.

Poskytované informácie:


Zvolení poslanci do zastupiteľstva a predseda samosprávneho kraja

| Bratislavský kraj | Trnavský kraj | Nitriansky kraj | Trenčiansky kraj | Žilinský kraj |
| Banskobystrický kraj | Prešovský kraj | Košický kraj


Štatistický úrad Slovenskej republiky