Všeobecné informácie

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. z 23. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Deň volieb určil na sobotu 4. novembra 2017.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.