Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 508/2002 Z.z. zo dňa 26. augusta 2002 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň volieb určil na piatok 6. decembra a sobotu 7. decembra 2002. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Z. b. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.