Voľby OSO2010Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - marec 2012


Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Senica 1 0 1 550 362 65,81 362 0 355 0 0
Bánovce nad Bebravou 1 1 0 427 119 27,86 119 117 0 1 1
Liptovský Mikuláš 3 1 1 1 186 571 48,14 571 134 431 1 1
Lučenec 2 1 2 385 291 75,58 291 79 290 5 5
Rimavská Sobota 1 0 1 409 287 70,17 287 0 275 0 0
Bardejov 1 0 1 678 407 60,02 407 0 404 0 0
Humenné 1 0 1 29 18 62,06 18 0 18 0 0
Poprad 2 0 1 11 235 4 892 43,54 4 889 0 4 856 0 0
Stropkov 1 1 0 37 7 18,91 7 7 0 1 1
Svidník 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
                       
Spolu za SR 14 4 8 14 936 6 954 46,55 6 951 337 6 629 8 8

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: marec 2012