Voľby OSO2010

Všeobecné informácie
Priebežné výsledky volieb
Výsledky volieb
Download výsledkov
Programové vybavenie pre obce

Nové voľbyŠtatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 12. marec 2011