Menu

 

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov za SR

Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch: 4204899
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 1986214
Meno a priezvisko Počet
platných hlasov
odovzdaných
pre kandidátov
Podiel v % z počtu
platných hlasov
odovzdaných
pre všetkých
kandidátov
Podiel v % z počtu
oprávnených
voličov zapísaných
v zoznamoch
Poznámka
Vladimír Mečiar 650242   32,73   15,46   Kandidát postupujúci do druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič 442564   22,28   10,52   Kandidát postupujúci do druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky
Eduard Kukan 438920   22,09   10,43  
Rudolf Schuster 147549   7,42   3,50  
František Mikloško 129414   6,51   3,07  
Martin Bútora 129387   6,51   3,07  
Ján Králik 15873   0,79   0,37  
Jozef Kalman 10221   0,51   0,24  
Július Kubík 7734   0,38   0,18  
Jozef Šesták 6785   0,34   0,16  
Stanislav Bernát 5719   0,28   0,13  
Ľubomír Roman 1806   0,09   0,04   Kandidát sa vzdal kandidatúry alebo sa stal nevoliteľným

 

 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 18.4.2004