Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky za Slovenskú republiku


Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov: 4 339 331
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 1 875 629

Meno a priezvisko Počet
odovzdaných
platných hlasov
Podiel v % z počtu Poznámka
platných hlasov
odovzdaných
pre všetkých
kandidátov
oprávnených
voličov
zapísaných
v zoznamoch
Dagmara Bollová 21 378 1,13 0,49  
František Mikloško 101 573 5,41 2,34  
Ivan Gašparovič 876 061 46,70 20,18 Kandidát postupujúci do druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky
Iveta Radičová 713 735 38,05 16,44 Kandidát postupujúci do druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky
Milan Melník 45 985 2,45 1,05  
Milan Sidor 20 862 1,11 0,48  
Zuzana Martináková 96 035 5,12 2,21  

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 22. marec 2009