Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov


Kandidát
Počet platných
hlasov za SR
Podiel
za SR v %
Počet platných
hlasov za mestá
a mestské časti
Podiel
za mestá
a mestské časti v %
Počet platných
hlasov za obce
Podiel za obce v %
Robert FICO893 84140,61445 70136,23448 14046,15
Andrej KISKA1 307 06559,38784 23963,76522 82653,84
Spolu2 200 906100,001 229 940100,00970 966100,00

Zvoľte kraj Zvoľte Obvod