I. kolo

 • Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov a za Slovenskú republiku
 • Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov, obcí, miest a mestských častí a za Slovenskú republiku
 • Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa okresov a za Slovenskú republiku
 • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov a za Slovenskú republiku
 • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa okresov a za Slovenskú republiku
 • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov, obcí, miest a mestských častí a za Slovenskú republiku

II. kolo

 • Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov a za Slovenskú republiku
 • Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov, obcí, miest a mestských častí a za Slovenskú republiku
 • Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa okresov a za Slovenskú republiku
 • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov a za Slovenskú republiku
 • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa okresov a za Slovenskú republiku
 • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa obvodov, obcí, miest a mestských častí a za Slovenskú republiku

Súbory na stiahnutie