Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky za Slovenskú republiku


Meno a priezvisko
Počet odovzdaných platných hlasov
Podiel v %
Poznámka
Andrej KISKA1 307 06559,38Zvolený za prezidenta SR
Robert FICO893 84140,61
Spolu2 200 906