Všeobecné informácie

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda č.286/2000 Z.z
Zákon Národnej rady SR č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov
Metodické pokyny, príprava a zabezpečenie referenda, spracovanie výsledkov hlasovania v referende
 

Výsledky hlasovania

Tabuľky Grafy a kartogramy
Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende podľa okresov Účasť oprávnených občanov v referende za SR
Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende za SR
Účasť oprávnených občanov v referende podľa okresov
  Percento účastníkov referenda, ktorí odpovedali "ÁNO"
Percento účastníkov referenda, ktorí odpovedali "NIE"

 
 
 
Informácie: Infostat-Elis  |  Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované: 12.11.2000