REFERENDUM 2003

flag_sk.gif (8547 bytes)
slovenská verzia

logo_ref.jpg (14148 bytes)

flag_gb.gif (9576 bytes)
English version


Referendum o vstupe SR do Európskej únie 2003
Referendum on Accession of the Slovak Republic to the European Union 2003

susr_bl.jpg (3733 bytes)   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by : Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision

Optimalizované pre Microsoft Internet Explorer v rolišení 800 x 600 px a vyššie
Optimised for Microsoft Internet Explorer in resolution 800 x 600 px and more


Otázky a komentár - Comments send to :  Informačný servis ŠÚ SR (dáta - info on data)
Aktualizované - Modified : 11.06.2003