hlav1.jpg (36062 bytes)

    Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil prezident SR svojim rozhodnutím č. 164 z 21. januára 2003

referendum,

    v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázke:

“Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?”.

Poskytované informácie:


copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky