hlav1.jpg (36062 bytes)

Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende

Tabuľky

Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende podľa krajov | xls | pdf |

Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende podľa okresov | xls | pdf |

Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende podľa obcí | xls | pdf |

Grafy

Účasť oprávnených občanov v referende (absolútne údaje)

Účasť oprávnených občanov v referende (relatívne údaje)

Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende

Kartogramy

Účasť oprávnených občanov v referende podľa okresov

Podiel počtu účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”ÁNO”

Podiel počtu účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”NIE”


copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky