hlav1.jpg (36062 bytes)

Podiel počtu účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”ÁNO”

kart2.jpg (255883 bytes)

Slovenská republika spolu 92,46 %

| účasť | odpoveď "NIE" |


copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky