hlav1.jpg (36062 bytes)

Podiel počtu účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”NIE”

kart3.jpg (155248 bytes)

Slovenská republika spolu 6,20 %

| odpoveď "ÁNO" | účasť |


copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky