Menu


Účastníci referenda, ktorí hlasovali "Áno"
(podľa obvodov)


Kliknutím na obrázok sa mapa zväčší / zmenší

účasť odpoveď "Nie"
Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Infostat

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.4.2004