Tabuľky podľa obvodov a obcí

  • Súhrnné výsledky hlasovania podľa obvodov a za SR
  • Súhrnné výsledky hlasovania za obce podľa obvodov
  • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obvodov
  • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obcí

Tabuľky podľa okresov a obcí

  • Súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR
  • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okresov
  • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obcí

Súbory na stiahnutie