Oficiálne verzie podporovaných prehliadačov:

  • Internet Explorer 9 a vyšší
  • Chrome 33 a vyšší
  • Mozilla Firefox 28 a vyšší