volby94


bod.gif (1111 bytes) SÚHRNNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA
bod.gif (1111 bytes) PLATNÉ HLASY PRE POLITICKÉ STRANY
bod.gif (1111 bytes) ZOZNAM POLITICKÝCH STRÁN - PLNÉ NÁZVY
bod.gif (1111 bytes) POČET ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH STRÁN
bod.gif (1111 bytes) ZOZNAM VOLEBNÝCH KRAJOV
bod.gif (1111 bytes) PODIEL PLATNÝCH HLASOV JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH STRÁN, POTREBNÝ NA POSTUP DO PRVÉHO SKRUTÍNIA