Všeobecné informácie

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. z 12. novembra 2015 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Deň volieb určil na sobotu 5. marca 2016.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uznesenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 52 ods. 1 zaregistrovala pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 kandidátne listiny politických strán a koalícií s kandidátmi a podľa § 53 určila žrebom čísla zaregistrovaných kandidátnych listín.

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, okresných úradov a obcí.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 45 a vyšší, Mozilla Firefox 40 a vyšší.