Vitajte na volebných stránkach ŠÚ SR.
Welcome to the election pages of the SO SR
Slovenská verzia
slovenská verzia

vuc.gif (11139 bytes)

English summary
English version

Vožby do orgánov samosprávnych krajov 2001
The election to the bodies of self-governing regions 2001

ŠÚ SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by : Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision

Otázky a komentár - Comments send to :  Informačný servis ŠÚ SR (dáta - info on data)
Aktualizované - Modified : 16.12.2001