x.gif (3537 bytes)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001

home home retx.gif (318 bytes) späť

Prvé kolo volieb

Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR xls pdf
Počet poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislí kandidáti xls pdf
Podiel poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislí kandidáti xls pdf
Zvolení poslanci do zastupiteľstiev a predsedovia samosprávnych krajov
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov xls pdf
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
Najúspešnejšie politické strany a nezávislí kandidáti podľa podielu zvolených poslancov v SR
Účasť voličov v jednotlivých volebných obvodoch
Podiel najúspešnejších politických strán a nezávislí kandidáti pre poslancov zvolených do zastupiteľstiev v jednotlivých samosprávnych krajoch

Druhé kolo volieb

Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR xls pdf
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov xls pdf
Účasť voličov v jednotlivých volebných obvodoch
Podiel platných hlasov odovzdaných pre predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov

copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky