Slovensky

Prezentácia výsledkov Volieb do orgánov samosprávnych krajov 2013 v slovenskom jazyku.

English

Presentation of the results of the Elections to the bodies of self-governing regions 2013
in the English language.