Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. zo dňa 3. júla 2013 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na sobotu 9. novembra 2013.

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 359/2013 Z. z. zo dňa 11. novembra 2013 vyhlásil druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov. Deň druhého kola volieb určil na sobotu 23. novembra 2013.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.


Posledná aktualizácia: 18.11.2013