Veková štruktúra kandidátov na poslancov podľa samosprávnych krajov


Samosprávny kraj Počet kandidátov na poslancov podľa vekovej štruktúry Priemerný vek Veková štruktúra kandidátov na poslancov v %
Spolu 18-24 25-34 35-54 55 a viac Spolu 18-24 25-34 35-54 55 a viac
Bratislavský kraj292651149864711.330.231.985.783.33
Trnavský kraj19042310459487.370.150.894.032.29
Trenčiansky kraj300948149944711.650.341.865.783.65
Nitriansky kraj25592813187489.900.341.085.083.37
Žilinský kraj3348411811044812.970.311.597.024.03
Banskobystrický kraj34515341871094813.390.581.327.264.23
Prešovský kraj45812582481404817.780.462.259.635.43
Košický kraj4014682131164715.570.152.648.274.50
Spolu za SR2 575673511 36279548100.002.6013.6352.8930.87

Posledná aktualizácia: 14.11.2013 09:57:12