I. kolo

  • Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR
  • Počet a podiel poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa politických strán a nezávislí kandidáti
  • Zvolení poslanci
  • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov
  • Zloženie zastupiteľstva v samosprávnom kraji
  • Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov

II. kolo

  • Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR
  • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov
  • Súhrnné výsledky hlasovania volieb na predsedu samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Súbory na stiahnutie


Posledná aktualizácia: 24.11.2013